ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများ

ကျွနု်ပ်တို့၏ လုပ်ငန်း

Karen Return & Reestablishment Committee (KRRC)

ကရင့် ပြန်လည် ဝင်ရောက်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကော်မတီ အနေဖြင့် အောက်ပါ ပြန်လည် နေရာချထားရေးနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။

(၁) အိမ်ယာ ဆောက်လုပ်ရေး

(၂) လမ်းတံတား၊ ဆေးရုံ အစရှိသည့် မြို့ပြ အခြေခံ အဆောက်အဦများ တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ဦးဆောင် ညှို့နှိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးရန်

(၃) ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ လူမှု ဖူလုံရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေး

(၄) ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးရေး

(၅) ပြန်လည်ဝင်ရောက် အခြေချသူများအတွက် နိုင်ငံသားကဒ်ပြားနှင့် နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး ရရှိစေရေး

အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းစဉ် (၄)ခုအတွက် ပြန်လည် နေရာချထားရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကော်မတီ အနေဖြင့် အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးပြီး အကောင်းဆုံး အဖြေရှင်းမှုကို ရွေးချယ်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။

(၁) မယ်ကလခီး ဒေသခံများ

(၂) ပြောင်းရွှေ့ အခြေချမည့်သူများ

(၃) အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများ

(၄) လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်မည့် ကုမ္မဏီများ

(၅) နိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ