ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

ကရင့် ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကော်မတီ (KRRC)

KRRC is a non-profit organization in Myanmar which has been registered with and approved by the Government of the Union of Myanmar to assist and facilitate refugee return and rehabilitation processes.www.krrc-mm.org

(+၆၆) ၆၁၇-၆၉၃-၅၀၀

(+၆၆) ၉၃၁-၄၆၆-၈၁၅

ဗိုလ်ချုပ်လားပွယ်လမ်း၊ လူထုအားထားရာ စင်တာ၊
ဆုံဆည်းမြိုင်၊ စုကလိမြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်။

အထွေထွေ သတင်းအချက်အလက်များ : [email protected]

အလုပ်အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ - : [email protected]

အထွေထွေ မန်နေဂျာ - : [email protected]

ဦးဆောင်ကော်မတီ - : [email protected]